This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are €499 from free shipping.

Be different, Be yourself!

Reklamation av vara

Vi hjälper dig!

Vi på IOAKU värdesätter varje kunds nöje och förtroende när du handlar våra handgjorda smycken. Våra produkter är kärleksfullt skapade och förfinade för att ge dig den bästa upplevelsen. För att säkerställa att du får ut det bästa av dina smycken, vill vi dela med oss av viktig information om ansvar och underhåll.

Läs mer om reklamationspolicy här

Förstörelse av Användning vs. Reklamation
 • Förstörelse av Användning: Smycken är föremål som utsätts för påverkan från daglig användning och omvärlden. Därför är det naturligt att de kan visa tecken på slitage över tiden. Mindre repor, förändringar i glans och en naturlig patina kan uppstå. Dessa är normala tecken på att smycken blir personliga och får en historia.
 • Reklamation: Om ditt smycke visar allvarliga defekter i material eller tillverkning som inte gör det det möjligt att tillskrivas normal användning, kan produkten vara aktuellt för en reklamation enligt Konsument köplagen.
Kundens Ansvar - Omsorg och Underhåll

Vi uppmanar dig att ta hand om dina smycken med omsorg. Här är några tips för att förlänga livslängden och bibehålla dess skönhet:

 1. Undvik Kemikalier och Starka Rengöringsmedel: Undvik alltid att utsätta dina smycken för starka kemikalier som tvål, krämer eller dylikt och rengöringsprodukter.
 2. Förvara Separat: Förvara dina smycken alltid i din fina box som du får vid leverans alternativt separat på ett torrt/passande plats för att undvika repor och trassel. Smycken får ej förvaras nära fukt.
 3. Ta Av Vid Fysiska Aktiviteter: Ta alltid av smyckena när du utför aktiviteter som kan utsätta dem för onödig belastning.
 4. Undvik Vatten: Ta alltid av smyckena när du tvättar händerna eller vid bad, dusch eller om du planerar att simma.
Vår Garanti och Kundtjänst

Om du upplever problem som du tror beror på produktionsfel, vänligen kontakta vår kundtjänst. Vi ber dig att tillhandahålla följande information:

 1. Ditt namn och orderreferensnummer.
 2. En detaljerad beskrivning av problemet.
 3. Foton som tydligt visar defekten eller problemet (om möjligt).

Vi kommer att granska din reklamation noggrant och återkomma till dig inom kort med en lösning enligt Konsumentköplagen.

Vi ser fram emot att vara till hjälp och försäkrar dig om att din shoppingupplevelse hos oss är vår högsta prioritet.

Tack för att du väljer IOAKU!

Exempel på fel som kan uppstå som berättigar till reklamation
 1. Produkten ankommer skadad: Om produkten anländer till kunden med synliga skador eller brister som uppkommit under transporten.
 2. Felaktig produkt: Om kunden mottar en annan produkt än den som beställdes.
 3. Produkten fungerar inte som avsedd: Om produkten inte utför de funktioner eller uppfyller de krav som den är avsedd för.
 4. Material- eller tillverkningsfel: Om produkten innehåller fel på grund av brister i material eller tillverkningsprocessen.
 5. Fel i produktens specifikationer: Om produktbeskrivningen eller specifikationerna på webbplatsen inte överensstämmer med den faktiska produkten.
 6. Garantifall: Om produkten inte uppfyller de kvalitetsstandarder som utlovas i garantin.
 7. Storleks- eller måttsfel: Om produkten inte passar enligt de angivna måtten eller storleksanvisningarna.
 8. Färgskillnad: Om färgen på produkten avviker markant från vad som presenterats online.
 9. Kvalitet: Om produktens skicks försämras eller går i sönder inom orimlig tid.
 10. Felaktig märkning: Om produkten är märkt med fel information, såsom fel material, ursprung eller tillverkare.

Dessa exempel belyser situationer där kunder kan ha rätt att reklamera en produkt på grund av fel som är utanför deras kontroll eller som uppstår på grund av tillverknings- eller leveransprocessen.

Tidsfrist vid reklamation
 1. Om du får en vara som är skadad eller defekt på något sätt när du mottagit produkten så har du rätt att göra reklamation.
 2. Enligt Konsumentköplagen i Sverige, om ett fel eller en brist upptäcks efter 30 dagar från köpet och det inte kan hänföras till normalt slitage eller förstörelse på grund av användning, måste kunden meddela säljaren om felet inom "skälig tid" efter att felet har upptäckts.
Exempel på fel som kan uppstå på grund av ovarsam användning
 1. Repade ytor: Repor kan uppstå på smycken om de kommer i kontakt med hårda eller vassa föremål.
 2. Förlorade stenar eller pärlor: Det är möjligt att stenar eller pärlor kan lossna om smycket utsätts för stöt eller tryck.
 3. Färgförändringar: Metallpläteringen kan gradvis nötas bort över tid på grund av normal användning.
 4. Färgblekning: Om smycket utsätts för kemikalier, starkt solljus eller vatten över en längre tid kan färgen blekna.
 5. Förlorade delar: Delar som lås, hakar eller öglor kan slitas ut eller gå sönder över tiden.
 6. Felaktig rengöring: Användning av felaktiga rengöringsmetoder eller kemikalier kan påverka utseendet på smycken.
 7. Allergiska reaktioner: Vissa människor kan vara allergiska mot vissa metaller, vilket kan orsaka irritation eller rodnad.
 8. Böjda eller deformerade delar: Om smycket utsätts för starkt tryck eller böjs på ett fel sätt kan det bli deformerat.
 9. Slitage på kedjor: Kedjor som gnids mot hårda ytor kan bli trådsmala eller spricka.
 10. Lossade infattningar: Om smycket har ädelstenar som är infattade, kan dessa lossna över tid.

Dessa exempel visar på situationer där fel kan uppstå på grund av normal användning och slitage av smycken. Det är viktigt att förstå att smycken, oavsett hur väl tillverkade de är, kan påverkas av användning och därför är det bra att vara försiktig och ta hand om dem på rätt sätt.

Alla fel som orsakas av slitage eller användning är aldrig berättigade till en återbetalning.

Måste IOAKU som företag ersätta en söndrig produkt som är orsakat av normalt slitage?

Nej, enligt Konsumentköplagen i Sverige (2022:260) är säljaren inte skyldig att ersätta produkter som har förstörts på grund av normal användning eller slitage. Dessa typer av skador betraktas som normalt slitage och ansvarar vanligtvis konsumenten för.

Det är viktigt att skilja mellan garantier och reklamationsrätt. Garantier är frivilliga åtaganden från säljarens sida och kan täcka specifika typer av skador eller fel som inte är följden av normal användning. Reklamationsrätten enligt konsumentlagstiftningen gäller för fel som finns vid leverans eller som uppstår inom skälig tid efter köpet och inte beror på konsumentens användning.

Om en produkt har blivit förstörd på grund av normal användning eller slitage, gäller inte reklamationsrätten och säljaren är inte skyldig att ersätta produkten. Det är konsumentens ansvar att använda och vårda produkten på ett lämpligt sätt.

Här hittar du IOAKUs Guidelines vid

Reklamation

Vid reklamation vill vi att kontaktar oss via IOAKU Online Chatt eller mailar oss omedelbart vid upptäckt av skador eller defekter på produkten till info@ioaku.com

Du ska ange i e-postmeddelandet att det gäller reklamation samt ange ditt namn, adress, e-post och ordernummer. I e-postmeddelande ska du även beskriva defekten angående produkten som du upptäckt och skicka med tydliga bilder av felet.

Vi kommer att rätta till problemet eller leverera en liknande produkt till dig, men om vi inte kan göra det kommer vi givetvis att utfärda full återbetalning omedelbart.

Reklamation och klagomål

 • Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller fel expedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
 • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
 • Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.
 • Produkten bör inte användas efter att defekten har upptäckts.

Hur går du tillväga vid reklamation?

 • Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@ioaku.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.
 • Om vi inte lyckas att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt så kommer vi att återbetala dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsument skyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsument skyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se och Konsumentköplag 2022:260.

Vad händer om det INTE är en reklamation i enlighet med arn.se?

 • Då kommer vi hantera ärendet som en lagning och då får du som kund stå för kostnaden av lagningen. Kostnaden varierar beroende på vilken produkt det är och vilket typ av arbete för lagning som krävs.

Gör en reklamation

Fields marked with an asterisk (*) are required.